top of page
Etsi
  • essioikari

Opinnäytetyö: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille nykyaikaiset tilat monitilatoimistoa tutkimalla

Päivitetty: 22. marrask. 2023


Visualisointikuva monitilatoimiston suunnitelmasta, mallinnettu Archicadilla

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille selvitettiin monitilatyöympäristön edellytyksiä ja millainen toimisto vastaisi toimeksiantajan toiveita ja tarpeita. Tutkin opinnäytetyötä varten kirjallisuutta ja julkaisuja monitilatoimistoista laajalti.


Visualisointikuva monitilatoimiston suunnitelmasta

Tilasuunnittelun käynnistystä varten tehtiin kartoituskyselyjä ja tutustuttiin fokusryhmän kanssa Kuopion yliopiston uuteen työympäristöön. Työn tuloksena syntyi alustava tilasuunnitelma, joka vietiin jatkojalostukseen ja työpajatyöskentelyyn, koska huomattiin että työntekijöitä tuli vielä osallistaa lisää tilasuunnitelmaa varten.

Kalustepohjapiirrosluonnos luettelointia varten

Väritetty pohjapiirros, jossa monitilatoimiston eri toiminnot/vyöhykkeet on kuvattu väreillä.

Tutkimuksessa selvisi, että onnistuneen monitilatoimiston suunnittelu näyttäisi edellyttävän hankkeelle koordinaattorina toimivaa tiedonkerääjää, joka huolehtii projektin aikana käyttäjien tiedon välittämisen suunnittelijan tietoon. Tiedon kerääminen ei vielä riitä, vaan tiedot ja työn tavoitteet tulisi valjastaa monitilatoimiston suunnittelun lähtökohdiksi.Tutkimuksen ja suunnittelun prosessikaavio opinnäytetyön etenemisestä

Opinnäytetyöhön voi tutustua lisää täällä: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202104205180


19 katselukertaa

Comentários


bottom of page