top of page
Etsi
  • essioikari

Tutkimuskonsulttina Rakennustietosäätiön muunneltavuus ja monimuotoisuus -hankkeessa

Päivitetty: 3. tammik.


Tutkimuksellinen kehittäminen, sisustusarkkitehtuuri ja palvelumuotoilu alan suunnittelija

"Kukaan ei tule kotoa hakemaan" on tuttu sanonta. Kuitenkin sain yllättyä, kun Sini Saarimaa Rakennustietosäätiöstä otti minuun yhteyttä ja kertoi lukeneensa opinnäytetyöni, hän onnitteli minua hienosta suorituksesta. Samaan yhteydenottoon sisältyi myös työtarjous. Oli yllättävää huomata, miten opinnäytetyö voi toimia markkinointikanavana omalle osaamiselle.


Lähdin mukaan Muunneltavuus ja monimuotoisuus -hankkeeseen, jossa aloitettiin luomaan perustaa sille, millaisten eri kriteereiden avulla muunneltavuutta ja muuntojoustavuutta voidaan tarkastella rakentamisessa. Tiimi koostui lisäkseni rakennustietosäätiön tutkimusjohtajasta ja hankkeen vetäjästä Sini Saarimaasta, sekä työympäristösuunnittelun työkentältä rekrytoiduista Marianna Kotilaisesta. Aineiston tarkastelu aloitettiin erilaisista rakennusten muunneltavuuden ja monikäyttöisyyden kriteereistä. Aineistona toimi valittu otos englanninkielisiä tutkimusartikkeleita, standardeja ja (kestävyys)kriteeristöjä.


Tutkimuksen kohteeksi valikoituivat etenkin kolme yhteensovitettua kategoriaa:

· Purettavuus, uudelleenkäytettävyys ​

· Muunneltavuus, monikäyttöisyys​

· Käyttöikä, huollettavuus, korjattavuus


monikäyttöinen tila ja sisustusarkkitehtuuri, palvelumuotoilijan lähtökohdat suunnittelulle

Monikäyttöisyys ja muuntojoustava rakentaminen pyrkivät vastaamaan tämän päivän tilahaasteisiin. Yritysten tilatarpeet ovat jatkuvassa muutostilassa, johon yhtenä syynä on pandemia, joka aiheutti muun muassa työtilojen tyhjäkäyntiä työntekijöiden siirtyessä yhä enemmän etätyöskentelyyn. Tilojen kestävä ja tehokas käyttäminen tarvitsevat päätöksenteon tuekseen lisää faktaa ja tutkimustietoa. Sama haaste näkyy myös asuinrakentamisen puolella, jossa asujan tarpeet ja kestävä asuminen tarvitsevat tulevaisuuteen tähyävää suunnittelua.


Hanke etenee tutkimusvaiheen jälkeen työpajavaiheesta kohti testausvaiheita.


Lisätietoja hankkeesta, Sini Saarimaa: https://www.rts.fi/yhteystiedot

42 katselukertaa

Kommentit


bottom of page